Akio Sasajima (g) Gene Jackson (ds) Keiiichi Ishibashi (bass)
Nori Ochiai (piano)